اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی

اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی

اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی
اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی
اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی
اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی
اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی

热度 10251

当前版本 1.3.7
插件大小 2.22MiB
所属分类 购物插件
更新时间 2020年8月9日
随机推荐 性价比高的家用电烤箱推荐

اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی插件简介

اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی(扩展包名:hplnbihloijapgehmmjknncekljjlbpd)由 开发,最新版本1.3.7 于 2020年8月9日 更新。 اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی 属于购物插件分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
با این افزونه می توان اصالت نماد اعتماد الکترونیکی سایت هایی که دارای نماد هستند را بررسی نموداصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی浏览器扩展插件属于购物插件分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی插件描述

با زیاد شدن جعل هویت نماد اعتماد الکترونیکی، مرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان اقدام به مقابله با مهاجمان فضای سایبری در این زمینه با طراحی این افزونه کرده است. با استفاده از این افزونه، سرویس گیرنده وب می‌تواند هنگام خرید از فروشگاههای اینترنتی با چک کردن نماد اعتماد الکترونیکی آن، یک خرید با اطمینان و آرامش داشته باشد
                

اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکیChrome插件v1.3.7版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

(1.3.7)

2.22MiB 城通网盘