Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy

Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy

Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy
Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy
Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy

热度 9516

当前版本 2.7
插件大小 354KiB
所属分类 购物插件
更新时间 2023年2月1日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy插件简介

Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy(扩展包名:ekmmnjidangooafiailjbnepemgdcbdg)由 开发,最新版本2.7 于 2023年2月1日 更新。 Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy 属于购物插件分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Giang Huy cung cấp công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử như 1688, TMALL, Taobao.

Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy插件描述

Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của Giang Huy trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com.

Hướng dẫn sử dụng: 
Công cụ hỗ trợ đặt hàng của Giang Huy từ các trang TAOBAO, ALIBABA, TMALL, 1688:
Bước 1: Tải công cụ
Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng: Taobao, 1688, Tmall
Bước 3: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn kết đơn các shop cần đặt

Screenshots:
Hình 1: Trang chủ của Giang Huy.
Hình 2: Hình ảnh chi tiết sản phẩm và công cụ đặt hàng.
Hình 3: Hình ảnh cho vào giỏ hàng thành công bằng công cụ đặt hàng.
Hình 4: Hình giỏ hàng sau khi đã được cho sản phẩm vào giỏ bằng công cụ đặt hàng.
                

Công Cụ Đặt Hàng Của Giang Huy插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Công Cụ Đặt Hàng Của Giang HuyChrome插件v2.7版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Công-Cụ-Đặt-Hàng-Của-Giang-Huy(1.2.2)

350KiB 城通网盘

Công-Cụ-Đặt-Hàng-Của-Giang-Huy(2.2)

353KiB 城通网盘

Công-Cụ-Đặt-Hàng-Của-Giang-Huy(2.7)

354KiB 城通网盘