Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com

Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com

Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com
Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com
Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com

热度 5660

当前版本 2.2226.1624.nguonhangkinhdoanh
插件大小 3.63MiB
所属分类 购物插件
更新时间 2023年2月1日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com插件简介

Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com(扩展包名:clmkjfcaleoojlehfnlpcnbdcilbgfml)由 开发,最新版本2.2226.1624.nguonhangkinhdoanh 于 2023年2月1日 更新。 Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com 属于购物插件分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com trên trình duyệt Chrome và Cốc CốcCông cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com浏览器扩展插件属于购物插件分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com插件描述

Nguonhangkinhdoanh.com là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian nhập hàng từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc.

Dịch vụ của Nguonhangkinhdoanh.com bao gồm:

– Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc như wholesaler.alibaba.com, 1688.com, taobao.com, tmall.com…

– Mua hàng và kiểm tra hàng hóa

– Đóng gói và vận chuyển hàng hóa về Việt Nam

– Khiếu nại nhà cung cấp, hỗ trợ đổi trả hàng hóa

Mục tiêu của Nguonhangkinhdoanh.com là luôn dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Trong suốt thời gian phát triển, đội ngũ thực hiện Nguonhangkinhdoanh.com luôn tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện nhng cam kết mangnh thay đổi, dẫn dắt và đòi hỏi cao đối với thị trường:

1. Năm 2012, chúng tôi đưa khái niệm nhập hàng trực tuyến qua các website Trung Quốc vào Việt Nam. Chúng tôi đã đào tạo rất nhiều đại lý der để phát triển thị trường.

2. Năm 2013, chúng tôi là một trong ba đơn vị đầu tiên thực hiện việc đặt hàng bằngng cụ và quản lý đơn hàng hoàn toàn trực tuyến, không thông qua file excel. Việc mua hàng thực hiện hàng ngày, không chờ thời gian chốt đơn.

3. Năm 2014, chúng tôi là một trong nhng đơn vị đầu tiên đào tạo nhân lực kiểm hàng ngay tại Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro và chi phí tài chính cho khách hàng nhập hàng.

4. Năm 2014, chúng tôi thực hiện hệ thống kiểm soát mọi trạng thái đơn hàng và giao tiếp trực tuyến. Tới thời điểm này rất nhiều dịch vụ nhập hàng chưa thể đáp ứng được.

5. Năm 2015, chúng tôi triển khai dịch vụ Chuyển phát nhanh với nhng cam kết nghiêm ngặt về thời gian vận chuyển.

6. Năm 2016, chúng tôi cam kết không thu phí mua hàng nếu không thực hiện mua hàng trongng 24h.

7. Năm 2017, chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ khách hàng 24/7.

8. Năm 2018, chúng tôi đã mở đường vận chuyển để mang đến cho Khách hàng mức phí hợp lý nhất.

9. Và còn rất nhiều nhng tiêu chuẩn dịch vụ mà Bạn chỉ cảm nhận được khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng, để tiếp tục tồn tại trên thị trường, Nguonhangkinhdoanh.com cần liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ.

Vì vậy chúng tôi luôn kỳ vọng được hợp tác với nhng Khách hàngnhng yêu cầu khắt khe nhất. Đó là kim chỉ nam trong mọi hành động của Nguonhangkinhdoanh.com trong suốt thời gian qua.
                

Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.com插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Công cụ đặt hàng của nguonhangkinhdoanh.comChrome插件v2.2226.1624.nguonhangkinhdoanh版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Công-cụ-đặt-hàng-của-nguonhangkinhdoanh.com(1.1126.1130)

1.91MiB 城通网盘

Công-cụ-đặt-hàng-của-nguonhangkinhdoanh.com(2.0424.1006)

2.74MiB 城通网盘

Công-cụ-đặt-hàng-của-nguonhangkinhdoanh.com(2.0509.1342)

2.73MiB 城通网盘

Công-cụ-đặt-hàng-của-nguonhangkinhdoanh.com(2.2226.1624.nguonhangkinhdoanh)

3.63MiB 城通网盘