Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina

Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina

Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina
Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina
Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina

热度 4115

当前版本1.0.0
插件大小330KiB
所属分类无障碍插件
更新时间2018年12月15日
随机推荐性价比高的家教学习早教机推荐

Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina插件简介

Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina(扩展包名:dlmhgnjdekfmkcmpdmpifkaaiikkemdg)由 开发,最新版本1.0.0 于 2018年12月15日 更新。 Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina 属于无障碍分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Công cụ Đặt hàng TAOBAO, TMALL, 1688 của aroundchina.net trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina浏览器扩展插件属于无障碍分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina插件描述

Công cụ Đặt hàng của Around China trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.
Công cụ Đặt hàng của Aroundchina.net trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.
Aroundchina.net là công cụ nhập và đặt hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử như: https://wld.taobao.com/, https://www.tmall.com/, https://www.1688.com/

Công cụ được tạo ra với mục đích hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng có thể đặt hàng một cách dễ dàng.

Khách hàng chỉ cần tải công cụ về và cài theo hướng dẫn là có thể sử dụng toàn bộ những tính năng như: Đặt sản phầm, màu sắc, số lượng và nhà cung cấp.

Công cụ aroundchina.net hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Aroundchina.net is an addon f customers can der products on ecommerce websites such as: https://wld.taobao.com/, https://www.tmall.com/, https://www.1688.com/

The addon is made to help customer suppt f der easily
Customers only download install as guide to use full of functions such as: Order product, cols, quantity vends.

The addon is absolutely free.
                

Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của Aroundchina插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Công cụ Đặt hàng Trung Quốc của AroundchinaChrome插件v1.0.0版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号文件大小下载

Công-cụ-Đặt-hàng-Trung-Quốc-của-Aroundchina(1.0.0)

330KiB 城通网盘