Exporta innehavsdata till CSV på Avanza

Exporta innehavsdata till CSV på Avanza

Exporta innehavsdata till CSV på Avanza

热度 6522

当前版本1.0
插件大小197KiB
所属分类生产工具
更新时间2017年12月9日
随机推荐最好的投影仪推荐

Exporta innehavsdata till CSV på Avanza插件简介

Exporta innehavsdata till CSV på Avanza(扩展包名:noilpdflehkjdfbcbldlponhfephmdcn)由 开发,最新版本1.0 于 2017年12月9日 更新。 Exporta innehavsdata till CSV på Avanza 属于生产工具分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Det här tillägget lägger till en knapp på kontosidan på Avanza för att kunna exptera innehavsdata till CSV.

Exporta innehavsdata till CSV på Avanza插件描述

Det här tillägget lägger till en knapp på kontosidan på Avanza för att kunna exptera innehavsdata till CSV. Knappen läggs till jämte "Jämför dina innehav". 

När man klickar på knappen så expteras vald vy och alla tabeller (aktier, fonder, osv) till en CSVfil, som sedan kan impteras till ditt kalkylprogram. Vid val vid impt så välj komma som avgränsartyp.

Själva filen skapas med hjälp av Javascript i din webbläsare och skickas inte vidare till någon annan server.
                

Exporta innehavsdata till CSV på Avanza插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Exporta innehavsdata till CSV på AvanzaChrome插件v1.0版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号文件大小下载

Exporta-innehavsdata-till-CSV-på-Avanza(1.0)

197KiB 城通网盘