Georgian eSpeak (ქართული TTS)

Georgian eSpeak (ქართული TTS)

Georgian eSpeak (ქართული TTS)

热度 7126

当前版本

1.1

插件大小

1.28MiB

所属分类

无障碍插件

更新时间

2016年3月7日

随机推荐

云服务器2核2G 40元

Georgian eSpeak (ქართული TTS)简介

Georgian eSpeak (ქართული TTS)(扩展包名:inlgpfbideakmipghjmkfmhmapaholok)由 开发,最新版本1.1 于 2016年3月7日 更新。 Georgian eSpeak (ქართული TTS) 属于无障碍分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Gegian eSpeak (TTS Engine) f Chrome, ქართული ტექსტის წასაკითხი მოდული ქრომისთვისGeorgian eSpeak (ქართული TTS)浏览器扩展插件属于无障碍分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Georgian eSpeak (ქართული TTS)描述

ეს არის ქართული ტექსტის წასაკითხი მოდული ქრომისთვის. 
მონიშნეთ ტექსტი, დააჭირეთ მარჯვენა ღილაკს და წააკითხეთ ;) 
                

Georgian eSpeak (ქართული TTS)离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Georgian eSpeak (ქართული TTS)Chrome插件v1.1版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号名称文件大小下载
1.1Georgian-eSpeak-(ქართული-TTS)1.28MiB 城通网盘