HQC247

HQC247

HQC247

热度 6613

当前版本 2.2.1.6
插件大小 402KiB
所属分类 购物插件
更新时间 2023年2月5日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

HQC247插件简介

HQC247(扩展包名:elohdaadnjkminbjaofanjelnmekokbo)由 开发,最新版本2.2.1.6 于 2023年2月5日 更新。 HQC247 属于购物插件分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Công cụ hỗ trợ đặt hàng HQC247HQC247浏览器扩展插件属于购物插件分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

HQC247插件描述

Công cụ hỗ trợ đặt hàng HQC247.VN | Công cụ hỗ trợ đặt hàng từ Website TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com
Công cụ hỗ trợ đặt hàng HQC247.VN hỗ trợ người dùng của HQC247 có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com.


Công cụ hỗ trợ đặt hàng HQC247.VN có thể được coi là một hoa tiêu giúp bạn mua hàng dễ dàng hơn trên các website thương mại điện tử Trung Quốc.

Tính năng chính:

1. Giỏ hàng xem trước: Bạn có thể xem nhanh các sản phẩm mà mình đã chọn mua mà không cần phải lo lắng về việc mình có cần phải đăng nhập hay không. Chúng sẽ được tự động lưu giữ lại cho tới khi bạn chọn "Xóa tất cả" trong giao diện giỏ hàng.

2. Tỷ giá và giá chuyển đổi: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất.

3. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, việc tạo đơn hàng từ công cụ này cũng giúp chúng tôi biết được chính xác sản phẩm mà bạn muốn mua, điều này giúp làm giảm thời gian đặt hàng đi rất nhiều.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội được phục vụ bạn. Chúc bạn kinh doanh phát đạt!

Cập nhật: 
 Đặt hàng từ Taobao, 1688 và Tmall đưa về giỏ hàng trên trên HQC247 
 Xóa sản phẩm không cần thiết trong giỏ hàng
 Cải thiện khả năng mua hàng ở 1688: Lấy đúng giá theo lượng mua sản phẩm.
 Cải thiện khả năng mua hàng ở taobao, tmall, 1688: Thêm sản phẩm vào giỏ nếu có cùng sản phẩm thì tăng số lượng mà không thêm sản phẩm.
 Nâng cấp giao diện extension, bố cục lại thông tin hiển thị nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
 Cho phép sửa thông tin ngay trên giỏ hàng trước khi kết đơn đặt hàng trên HQC247 .
 Dữ liệu hàng hóa liên thông giữa taobao, tmall, 1688 cho phép đặt hàng nhanh chóng và liên tục.
 Bổ sung thông tin phí dịch vụ, giá tạm tính và tổng tiền hàng trong giỏ hàng.


Sử dụng:

1. Tìm kiếm sản phẩm trên Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

2. Chờ hệ thống load và hiển thị các thông tin về phiên dịch, tỷ giá, giá chuyển đổi, thanh công cụ...

3. Chọn các sản phẩm cùng các thuộc tính (màu sắc, kích thước...) bạn mong muốn.

4. Bấm "Thêm sản phẩm" để đưa sản phẩm đó vào giỏ hàng.

5. Xem lại nhanh các sản phẩm đã chọn bằng việc bấm "Xem giỏ hàng".

6. Mua hàng đơn giản bằng việc bấm "Vào giỏ hàng" để xem lại toàn bộ thông tin sản phẩm và chi phí của đơn hàng.

7. Trong giao diện Vào giỏ hàng, bấm "ĐẶT HÀNG" để chúng tôi được vinh dự phục vụ bạn.
                

HQC247插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 HQC247Chrome插件v2.2.1.6版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

HQC247(2.0.3.3)

401KiB 城通网盘

HQC247(2.2.0.1)

401KiB 城通网盘

HQC247(2.2.1.6)

402KiB 城通网盘