Tự động điền (Autofill)

Tự động điền (Autofill)

热度 5826

当前版本 2020.02.07
插件大小 487KiB
所属分类 无障碍插件
更新时间 2020年2月8日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

Tự động điền (Autofill)插件简介

Tự động điền (Autofill)(扩展包名:jejdchenfikegcioagcenkpafdohneem)由 开发,最新版本2020.02.07 于 2020年2月8日 更新。 Tự động điền (Autofill) 属于无障碍分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Tiện ích tự động điền thông tin người dùng vào biểu mẫu trên trang Web nếu người dùng muốnTự động điền (Autofill)浏览器扩展插件属于无障碍分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Tự động điền (Autofill)插件描述

Hướng dẫn chi tiết từng bước: https://www.youtube.com/watch?v=iZMYbGUE92o

Cách điền nhanh Lao động kỳ nghỉ đến Úc (Australia):
** Đầu tiên tải tiện ích Tự động điền cho Chrome tại đây

Sau khi cài đặt xong thực hiện các bước dưới đây: 
1. Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google để lưu trữ thông tin trên Google
2. Bước 2: Nhập các thông tin mà bạn cần điền tự động sau đó bấm nút "LƯU THÔNG TIN"
3. Bước 3: Truy cập vào trang https://laodongkynghi.info/dangky.html sau đó nhấn nút "Tự động điền với các thông tin bên dưới" để kiểm tra
                

Tự động điền (Autofill)插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Tự động điền (Autofill)Chrome插件v2020.02.07版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Tự-động-điền-(Autofill)(2020.02.07)

487KiB 城通网盘