Tra câu

Tra câu

Tra câu
Tra câu
Tra câu
Tra câu

热度 5531

当前版本 1.5.3
插件大小 110KiB
所属分类 搜索工具
更新时间 2021年1月14日
开发者 tracau.vn
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

Tra câu插件简介

Tra câu(扩展包名:jefpknpgklhhhnagffflpaffceilmohg)由 tracau.vn 开发,最新版本1.5.3 于 2021年1月14日 更新。 Tra câu 属于搜索工具分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Tra từ điển & mẫu câu song ngữ Anh Việt, Việt AnhTra câu浏览器扩展插件属于搜索工具分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Tra câu插件描述

Tra từ, tra câu dễ dàng khi duyệt web.
Tra câu cung cấp cho bạn công cụ tra từ điển và tìm kiếm mẫu câu song ngữ Anh Việt tiện lợi trên các website:
 Hỗ trợ từ điển AnhViệt, ViệtAnh và AnhAnh.
 Tra từ dễ dàng với thao tác click chuột phải trên từ và mẫu câu được chọn.

*Lưu ý:
Extension sẽ không hoạt động trên các trang mà bạn đã tải trước khi cài đặt hoặc kích hoạt lại extension. Để extension hoạt động trên các trang này, hãy tải lại trang web.

Tra câu provides an useful tool f looking up definitions phrases as you browse the webs:
 Suppted dictionaries: EnglishVietnamese, VietnameseEnglish EnglishEnglish.
 View definition easily by rightclicking on selecting a wd phrase.

*Note:
Extension will not wk in tabs that were open pri to installation. After installing this extension, either reload your open tabs restart Chrome.
                

Tra câu插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Tra câuChrome插件v1.5.3版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Tra-câu(1.5.3)

110KiB 城通网盘