Trung tam gia su Tien Phong

Trung tam gia su Tien Phong

热度 1959

当前版本0.0.1
插件大小39.92KiB
所属分类博客插件
更新时间2018年5月21日
随机推荐最好的机械键盘推荐

Trung tam gia su Tien Phong插件简介

Trung tam gia su Tien Phong(扩展包名:hmaelgdclapgldmjcgkdkeojapnbfaan)由 开发,最新版本0.0.1 于 2018年5月21日 更新。 Trung tam gia su Tien Phong 属于博客插件分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Trung tâm gia sư Tiên Phong dạy kèm uy tín với hình thức học là 1 gia sư kèm 1 học viên hiệu quả nhất.

Trung tam gia su Tien Phong插件描述

Trung tâm gia sư Tiên Phong dạy kèm uy tín với hình thức học là 1 gia sư kèm 1 học viên đem tới kết quả với mức hiệu quả cao nhất. tiết kiệm thời gian, công sức, học đúng thứ mình cần. Học viên sẽ được học thử 2 buổi đầu cam kết chất lượng dạy ở mức tốt nhất. Hỗ trợ tư vấn 24.7
                

Trung tam gia su Tien Phong插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Trung tam gia su Tien PhongChrome插件v0.0.1版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号文件大小下载

Trung-tam-gia-su-Tien-Phong(0.0.1)

39.92KiB 城通网盘