Ttax

Ttax

Ttax
Ttax

热度 3340

当前版本2.0
插件大小8.75KiB
所属分类无障碍插件
更新时间2021年7月1日
随机推荐实用家用筋膜枪推荐推荐

Ttax插件简介

Ttax(扩展包名:bnoeaepcdgikpemhohboahfiadaclfhh)由 开发,最新版本2.0 于 2021年7月1日 更新。 Ttax 属于无障碍分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Công ty dịch vụ kế toán TtaxTtax浏览器扩展插件属于无障碍分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Ttax插件描述

Công ty dịch vụ kế toán Ttax được thành lập từ năm 2015 với trụ sở với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế,… Công ty Ttax tự hào đã cung cấp dịch vụ và giải quyết vấn đề của khách hàng 1 cách hiệu quả và là 1 trong những công ty hàng đầu về uy tín chất lượng.
Dịch vụ đang được cung cấp:
Dịch vụ kế toán trọn gói
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ thay đổi GPKD
Hoạt động với phương châm “Chất lượng dịch vụ tạo nên Uy Tín” Ttax không ngừng cố gắng học hỏi kiến thức, cải thiện chất lượng dịch vụ để giải quyết được mọi vấn đề mang đến sự hài lòng, sự tín nhiệm đối với mỗi khách hàng của Ttax.
                

Ttax插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 TtaxChrome插件v2.0版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号文件大小下载

Ttax(2.0)

8.75KiB 城通网盘